Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 19, S. 5 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

ĐIỀU TRA TÌNH HÌNH SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG CHĂN NUÔI GÀ Ở THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Phạm Kim Đăng

Tóm tắt


Trước sức ép về nhu cầu thực phẩm cùng sự thu hẹp diện tích đất nông nghiệp, chăn nuôi thâm canh là một xu hướng phát triển tất yếu trong bối cảnh của các thành  phố lớn nói chung, Hải Phòng nói riêng. Tuy nhiên, xu hướng này đã và đang gây ô nhiễm, làm cho diễn biến dịch bệnh trên đàn vật nuôi ngày càng phức tạp và khó kiểm soát (Lê Viêt Ly, 2009). Trước tình hình đó, người sản xuất coi kháng sinh là loại thuốc thú y quan trọng không thể thiếu trong chăn nuôi. Việc lạm dụng, sử dụng bất hợp pháp kháng sinh là nguyên nhân gây nên tồn dư trong thực phẩm (Đậu Ngọc Hào, 1999; Dang, 2010), tác động không tốt cho sức khoẻ cộng đồng, ảnh huởng xấu đến môi trường, tạo điều kiện xuất hiện các chủng vi khuẩn kháng thuốc. Ngoài ra, tồn dư kháng sinh còn làm ảnh hưởng đến công nghệ lên men, chế biến thực phẩm (Aarestrup, 1999; Bogaard và Stobberingh, 2010; Pena và cs, 2004).


Toàn văn: PDF