Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 19, S. 5 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT Ủ HIẾU KHÍ VI SINH VẬT XỬ LÝ PHÂN BÒ SỮA

Phạm Hồng Ngân và cs

Tóm tắt


TÓM TẮT

Kỹ thuật ủ hiếu khí vi sinh vật được thực hiện thử nghiệm tại Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội để xác định hiệu quả trong việc xử lý phân bò sữa. 3 lô thí nghiệm đã được tiến hành, mỗi lô bao gồm 3 đống ủ. Nguyên liệu sử dụng trong nghiên cứu này là phân bò sữa và vỏ trấu được bố trí hình nón chiều cao 1,5 m, đường kính 2,0 m cho mỗi đống ủ của tầng nhóm. Mỗi đống ủ bao gồm các lớp riêng rẽ vỏ trấu (10 cm), phân bò sữa (20cm). Kết quả nghiên cứu cho thấy đỉnh nhiệt độ có thể đạt tới 70,50C ở lô thí nghiệm 1 và 71,10C, 70,80C ở lô 2 và lô 3 sau 8 ngày ủ. Vi sinh vật gây bệnh nguy hiểm như Salmonella không phát hiện được sau 28 ngày ủ. Số lượng Coliform giảm từ 4,5 x 107 MPN/g (nguên liệu ban đầu) xuống dưới 102 MPN/g (sau xử lý), E.coli giảm xuống dưới 3 MPN/g.

Từ khóa : Phân bò, Ủ hiếu khí vi sinh vật, , Coliform, E.coli, Salmonella. 

Toàn văn: PDF