Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 19, S. 5 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẾ PHẨM CÂY BỒ CÔNG ANH ĐẾN MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ MÁU CỦA GÀ

Bùi Thị Tho và cs

Tóm tắt


TÓM TẮT

            Nghiên cứu tiến hành khảo sát tác dụng của các chế phẩm cây Bồ công anh mũi mác ( Lactuca indica L.) trong việc thay đổi các chỉ số bằng cách sử dụng đồng thời thảo dược ở ba dạng bào chế : cao 20%, nước sắc 20%, bột 5%. Mẫu máu gà ở cả lô đối chứng và thí nghiệm được lấy ở các thời điểm 7, 14, 28, 42 ngày tuổi để kiểm tra số lượng hồng cầu, bạch cầu và hàm lượng hemoglobin.

Kết quả cho thấy, các chỉ tiêu kiểm tra có sự khác biệt ở các ngày tuổi khác nhau, rõ ràng nhất khi máu được kiểm tra ở 28 và 42 ngày tuôi ở cả 4 bốn lô thí nghiệm. Số lượng hồng cầu, bạch cầu và hàm lượng hemoglobin ở các lô đối chứng cao hơn lô đối chứng ít nhất là 0,1gam% và nhiều  nhất là 2,5am%. Trong lô gà thí nghiệm sử dụng cao BCA 20% luôn cho số lượng cao nhất, tiếp sau là nước sắc 20% và thấp nhất là bột 5%. Trong công thức bạch cầu, chỉ duy nhất bạch cầu ái toan ở lô thí nghiệm thấp hơn so với lô đối chứng

        Từ khóa: Gà, Bồ công anh , Chỉ tiêu sinh lý máu


Toàn văn: PDF