Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 19, S. 5 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM BỆNH LÝ, LÂM SÀNG CỦA GÀ GÂY NHIỄM SÁN DÂY RAILLIETINA SPP. TẠI THÁI NGUYÊN

Nguyễn Thị KIm Lan và cs

Tóm tắt


TÓM TẮT

Đã gây nhiễm thành công sán dây Raillietina spp. cho 10/10 gà bằng cách cho gà nuốt kiến có chứa ấu trùng cysticercoid của sán.Thời gian sán hoàn thành vòng đời trong gà gây nhiễm từ 22 - 25 ngày. Gà nhiễm sán dây Raillietina spp. thải đốt sán theo phân liên tục kể từ khi sán dây hoàn thành vòng đời. Có 2/10 gà biểu hiện triệu chứng lâm sàng rõ rệt: gà gầy yếu, lờ đờ, mào và tích nhợt nhạt, uống nhiều nước, phân lỏng có nhiều đốt sán. Gà gây nhiễm có từ 8 - 67 sán dây ký sinh. Sán dây ký sinh chủ yếu ở ruột non (chiếm 90,58% tổng số sán ký sinh). Có 2 gà biểu hiện bệnh tích rõ rệt: niêm mạc ruột viêm cata, có nhiều điểm xuất huyết, dịch ruột màu nâu hồng, trên niêm mạc có nhiều đầu sán cắm vào.

Từ khóa: Gà thả vườn, Sán dây, Kiến , Gây nhiễm, Triệu chứng, Bệnh tích


Toàn văn: PDF