Tạp chí Khoa học kỹ thuật Thú y, T. 19, S. 5 (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

PHÁT HIỆN VIRUT GÂY BỆNH TIÊU CHẢY CẤP (PEDV) TRÊN HEO Ở CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

Nguyễn Tất Toàn và cs

Tóm tắt


TÓM TẮT

Dịch tiêu chảy cấp xảy ra trên heo mọi lứa tuổi, lần đầu tiên được xác định là do porcine epidemic diarrhea virus (PEDV) tại Việt Nam. Bệnh lan rộng nhanh chóng ở các tỉnh miền Đông Nam bộ, gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế chăn nuôi heo do làm tăng tỷ lệ bệnh, tỷ lệ chết cao đặc biệt trên heo con theo mẹ từ 50 - 100%. Bước đầu đã xây dựng kỹ thuật nested RT-PCR để chẩn đoán phân biệt virut gây viêm dạ dày ruột truyền nhiễm (TGEV)và dịch tiêu chảy cấp trên heo (PEDV)trong các ổ dịch năm 2008-2010. Trong 284 mẫu ruột và phân được thu thập từ heo con có biểu hiện bệnh đặc trưng của dịch tiêu chảy, kết quả đã cho thấy 41,90% số mẫu dương tính với PEDV. Không phát hiện được mẫu dương tính với TGEV. Kết quả chẩn đoán cho thấy tỉ lệ mẫu dương tính với PEDV ở ruột (58,14%) cao hơn mẫu phân (16,96%).  

Từ khóa: Heo, PEDV, TGEV, nested RT-PCR, Tỷ lệ nhiễm, Miền Đông Nam Bộ


Toàn văn: PDF