Chi tiết về Tác giả

DŨNG MINH, TRẦN Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

  • S. 4 (2018) - KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Đặc điểm sinh học của nấm thán thư Colletotrichum hại cây ớt tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh
    Tóm tắt  PDF