Chi tiết về Tác giả

BÌNH NGUYÊN, ÔNG Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

  • S. 3 (2018) - KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Khảo sát và đánh giá tính diệt khuẩn và tính mẫn cảm da của sản phẩm nước rửa tay từ dầu dừa tỉnh Bến Tre
    Tóm tắt  PDF
  • S. 4 (2018) - KĨ THUẬT - CÔNG NGHỆ
    Khảo sát thành phần hoá học và hoạt tính sinh học của cao chiết Dây gắm (Gnetum montanum Markgr.)
    Tóm tắt  PDF