Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành, S. 7 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Giáo dục khai phóng ứng dụng tại Việt Nam

TRƯƠNG THỊ TUYẾT NƯƠNG

Tóm tắt


Bài viết này tập trung vào khái niệm Giáo dục khai phóng là một phương thức học và nâng cao năng lực cá nhân và đáp ứng được với các tình huống phức tạp, đa dạng và thay đổi. Nó cung cấp cho sinh viên kiến thức trong nhiều lĩnh vực như là khoa học, văn hóa và xã hội, song song với việc nghiên cứu bề sâu trong một lĩnh vực đặc biệt mà sinh viên quan tâm. Giáo dục khai phóng giúp sinh viên phát triển ý thức trách nhiệm, cũng như các kĩ năng tri thức và thực hành mạnh mẽ và có thể chuyển giao được, như kĩ năng giao tiếp, phân tích và giải quyết vấn đề với một năng lực đã được chứng minh bằng cách áp dụng kiến thức và kĩ năng trong những hoàn cảnh của thế giới thật... Cũng vậy, qua sưu tầm tư liệu, cho thấy được lịch sử lâu đời của Giáo dục khai phóng trên thế giới và tại Việt Nam. Sau cùng, bài viết này tìm hiểu sự ứng dụng Giáo dục khai phóng tại Việt Nam hiện nay và rút ra những mặt còn hạn chế, để từ đó tìm ra giải pháp thay đổi tích cực...    

Toàn văn: PDF