Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành, S. 7 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khảo sát hoạt tính chống oxy hoá và hàm lượng phenolic tổng trong cao chiết Cốt khí củ Polygonum cuspidatum polygonaceae

HUỲNH THỊ NHƯ THÚY

Tóm tắt


   Từ lâu, dược liệu Cốt khí củ đã được sử dụng chữa tê thấp, do bị ngã, bị thương, kinh nguyệt bế tắc; ngoài ra nó còn là một vị thuốc thu liễm, cầm máu. Hiện nay, một trong những hướng phát triển là chứng minh tác dụng của cao toàn phần, cao phân đoạn và hoạt chất tinh khiết của dược liệu bằng những mô hình thử nghiệm với các trang thiết bị hiện đại để có kết luận khoa học.     Do vậy, đề tài được thực hiện nhằm khảo sát tác dụng chống oxy hóa của cao toàn phần và các cao phân đoạn Cốt khí củ, từ đó xây dựng và thẩm định qui trình định lượng phenolic tổng của cao chiết có tác dụng chống oxy hóa. Kết quả đạt được: - Cao chiết cồn 70% từ Cốt khí củ có hoạt tính chống oxy hóa in vitro tương đương 16,82% so với vitamin C.   IC50 cao cồn 70% = 30,67µg/ml, IC50 vitamin C = 5,16µg/ml - Xây dựng qui trình định lượng polyphenol trong cao chiết Cốt khí củ bằng phương pháp quang phổ UV - Vis với thuốc thử Folin Ciocalteu. Qui trình đã được thẩm định: độ đặc hiệu, tính tuyến tính (ŷ = 0,0141x + 0,0267, R2 = 1,00 với khoảng nồng độ khảo sát 10,0 - 60,0 (μg/ml), độ lặp lại (RSD = 2,7 %) và độ đúng (phục hồi 98,86%). Hàm lượng polyphenol P % trong cao chiết (qui về acid gallic): 10,09%    


Toàn văn: PDF