Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành, S. 6 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Góc nhìn sâu hơn về nền kinh tế thời gian gần đây, liệu Việt Nam có phải đối mặt với chu kì khủng hoảng 10 năm hay không?

ĐINH CÔNG TUẤN, SUN YINGJUN

Tóm tắt


    Từ năm 2018, nền kinh tế toàn cầu bắt đầu tăng trưởng mạnh mẽ và đồng bộ, nhưng năm 2018 trôi qua, đà phát triển trở nên chậm hơn, xu hướng tăng trưởng lệch. Nền kinh tế Mĩ tăng tốc nhờ các chính sách kích thích tài chính vào đầu năm nay, trong khi nền kinh tế của EU, Anh, Nhật Bản và Trung Quốc bắt đầu suy yếu. Những khác biệt này sẽ tiếp tục tồn tại vào năm 2019 và Việt Nam cũng không ngoại trừ. Bài nghiên cứu dưới đây cho chúng ta một cái nhìn chi tiết hơn về nền kinh tế Việt Nam từ năm 2007 đến nay và dự đoán cho giai đoạn sắp tới.

    Mục tiêu: Bài nghiên cứu nhằm đưa ra dự đoán và khuyến nghị để duy trì nền kinh tế Việt Nam trong những năm tới dựa trên việc phân tích nhiều chỉ tiêu kinh tế như: tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, tỉ lệ thất nghiệp, xuất nhập khẩu trong giai đoạn 2007 - 2018.

    Tài liệu và phương pháp: Thông tin chung về xu hướng khủng hoảng và kinh tế Việt Nam được thu thập từ các tài liệu do Ủy ban Tài chính Quốc gia cũng như các trang web kinh tế cung cấp.

Sau đó, tác giả đã phân tích và thực hiện so sánh giữa năm này với năm khác và tạo các bảng để hiển thị chúng rõ ràng hơn.

    Dữ liệu thứ cấp, ví dụ như lí thuyết và tài liệu được lấy từ sách tham khảo, sách khoa học, bài báo khoa học và các tạp chí đánh giá tương đương.

Kết quả: Nền kinh tế từ năm 2007 đã rất biến động: tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm thất thường, không thể đoán trước được; tỉ lệ thất nghiệp và lạm phát vẫn là vấn đề thực sự lớn trong khi nhập khẩu, xuất khẩu và đầu tư ngày một phát triển.

    Kết luận: Nền kinh tế của Việt Nam đang trên con đường tăng trưởng tốt và nhanh chóng, với nhiều lợi thế kinh tế. Tuy nhiên, về bản chất, Việt Nam vẫn là một nền kinh tế non trẻ, vì vậy chúng ta cần chuẩn bị tốt để đối phó với những biến động kinh tế lớn có thể xảy ra, có thể trong năm 2019 - năm đầu của giai đoạn khủng hoảng 10 năm.


Toàn văn: PDF