Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành, S. 5 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bước đầu điều tra cây thuốc sử dụng theo kinh nghiệm dân gian ở tỉnh Ninh Thuận

TRẦN HỒNG DIỄM, LÊ VĂN MINH, NGUYỄN XUÂN TUYỂN, BẠCH LONG GIANG, BÙI VĂN KỲ

Tóm tắt


   Mở đầu: Ninh Thuận là một tỉnh đa địa hình, có khí hậu đặc trưng ở khu vực tạo nên sự phong phú của hệ thực vật. Bên cạnh đó, cộng đồng dân tộc ít người, đặc biệt là Chăm và Raglai, có truyền thống lâu đời khai thác và sử dụng thảo dược làm thuốc.

Mục tiêu: Điều tra, phân tích tình hình khai thác, sử dụng cây thuốc trên địa bàn tỉnh. Góp phần làm phong phú thêm kho tàng tri thức về cây thuốc của tỉnh Ninh Thuận.

Phương pháp: Điều tra bằng phiếu kết hợp phỏng vấn người dùng thuốc, người bán thuốc và cán bộ lãnh đạo lĩnh vực có liên quan từ tháng 10/2017 - 02/2018. Tên cây thuốc được xác định bằng cách đối chiếu với tiêu bản hoặc cán bộ chuyên môn về tài nguyên dược liệu.

Kết quả: Nguồn cây thuốc tự nhiên được khai thác và sử dụng nhiều với khoảng hơn 50% cây thuốc được đánh giá có tiềm năng khai thác dồi dào. Có khoản 398 loài cây thuốc được sử dụng chủ yếu trong phòng và chữa bệnh, trong đó có 54 loài được sử dụng với tần suất cao. Tập trung ở các nhóm bệnh như viêm nhiễm (20%), cảm - ho (18%) và bệnh xương khớp (11%).

Kết luận: Khối lượng cây thuốc trồng được sử dụng lớn, nhưng cây thuốc tự nhiên được sử dụng đa dạng về chủng loại. Có khoảng 54 loài cây thuốc được sử dụng phổ biến trong phòng và chữa trị bệnh    

Toàn văn: PDF