Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Nguyễn Tất Thành, S. 1 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ứng dụng lưu chất CO2 siêu tới hạn trong nghiên cứu và sản xuất

ĐOÀN THỊ NGÂN, LÊ TRẦN THẢO NGUYÊN, HOÀNG HỒNG HẠNH, BÙI MINH QUANG, NGUYỄN LÊ TUYÊN, LÊ VĂN MINH

Tóm tắt


     Sử dụng công nghệ siêu tới hạn trong nghiên cứu và sản xuất đang được phát triển mạnh mẽ, đặc biệt đối với lưu chất carbon dioxide vì nhiều ưu điểm vượt trội của công nghệ và dung môi này.  Một số công nghệ chiết tách truyền thống khó đạt được hiệu suất chiết cao và khó áp dụng vào các công thức phối chế trong các loại thực phẩm, dược phẩm hoặc ứng dụng trực tiếp vào sản phẩm mỹ phẩm cao cấp do hoạt chất bị phân huỷ, lẫn tạp các sản phẩm phụ và cặn độc hại. Bài viết giới thiệu tổng quan những nghiên cứu gần đây và khả năng ứng dụng sản xuất trong nước nhằm nâng cao giá trị các sản phẩm truyền thống đồng thời đáp ứng các yêu cầu đa dạng của thị trường hiện nay.


Toàn văn: PDF