Chi tiết về Tác giả

Bảo Khang, Nguyễn

  • S. 273 (2013) - Bài viết
    Các yếu tố tác động đến phá sản doanh nghiệp tại tỉnh Đồng Nai
    Tóm tắt


Đại học Kinh tế Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Phát triển Kinh tế

ISSN: 1859-1124